Rundforbi Tennishal

Velkommen

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal drives af Holte, Vedbæk, Trørød og Nærum Tennisklubber jf. vedtægterne, som hver stiller en bestyrelsesrepræsentant til Tennishallens bestyrelse.

Hallen er åben hver dag i sæsonen, der begynder den 15. september og slutter den 30. april - på nær nedenstående dage.

Lukkedage:
Den 24. og 31. december er Hallen lukket fra kl. 12:30
Den 25. december er Hallen åben fra kl. 8:00
Den 1. januar er Hallen lukket

Tegning af baner:
For at kunne tegne en bane i tennishallen, så skal man være medlem i en af de 4 ejerklubber: Holte, Vedbæk, Trørød og Nærum.
Vi tager IKKE nye kunder/medlemmer ind, som ikke er medlem af en af de 4 klubber, dog kan medlemmer af Rudersdal Tennisklub købe timer i Tennishallen.

Primo august udsendes hvert år mail til sidste års baneholdere om betaling af bane for den kommende indendørssæson. De baner, der ikke er betalt inden 1. september udbydes til de 4 ejerklubbers medlemmer.

Køb af enkelt baner:
Hvis man allerede er kontraktholder kan man via sit medlemsnummer købe yderligere timer i Tennishallen.

Medlemmer af Holte, Vedbæk, Trørød, Nærum og Rudersdal Tennisklubber, som ikke er kontraktholdere, kan ved et indmeldelsesgebyr på 150,- kr.  til Tennishallen ligeledes købe enkeltbaner, til samme priser som kontraktholdere.

Klubtimer
Hvis man er medlem i Holte, Vedbæk, Nærum eller Trørød Tennisklub, kan man, hvis man f.eks. spiller på hold, og hvis den pågældende klubs spillerudvalg beslutter det, spille indendørs tennis i vintyersæsonen. Klubtimer købes af de enkelte klubber.

Juniortræning
Alle hverdage mellem 14:00/14:30 og 18:00/18:30 er banerne reserveret til træning af juniorer fra Holte, Vedbæk, Trørød og Nærum Tennisklub.
Banerne fordeles af et udvalg før hver sæson efter klubbens antal af juniorspillere. Er man juniorspiller i en af de 4 klubber kan man få idnendørstræning i dette tidsrum. Hvis man er interessere, skal man kontakte sin klubs bestyrelse eller træner.

Ledige timer
Om der er timer til salg, kan man se på hjemmesiden:
https://rundforbi.halbooking.dk under banebooking.
For den enkelt dag, så er det de let grønne timer, der er ledige, og som kan købes.

Rene sko og bolde
Husk der må kun bruges rene, indendørssko og rene bolde i Tennishallen. Brud på denne regel kan medføre bortvisning.

Halinspektør
Halinspektør: Torben Boye, har ingen fast kontortid, men kan ofte træffes hverdag formiddage i Tennishallen. Hvis man vil i kontakt med halinspektøren, kan man sende en mail til: post@tennishallen.dk