Rundforbi Tennishal

Velkommen

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal drives af Holte, Vedbæk, Trørød og Nærum Tennisklubber jf. vedtægterne, som hver stiller en bestyrelsesrepræsentant til Tennishallens bestyrelse. 

Hallen lukket
Den 24. og 31. december holdes åbent til kl. 12:30
Den 25. december er hallen åben fra kl.08:00
Den 1. januar er hallen lukket

Tegning af baner
For at kunne tegne en bane i Tennishallen, skal man være medlem i en af de 4 ejerklubber: Holte, Vedbæk, Trørød og Nærum  
Vi tager IKKE nye kunder/spillere ind, som ikke er medlem af en af de 4 klubber, dog kan medlemmer af Rudersdal Tennisklub købe timer i Tennishallen.

Primo august udsendes hvert år mail til sidste års baneholdere om betaling af bane for den kommende indendørssæson. De baner, der ikke er betalt inden 1. september udbydes til de 4 tennisklubbers medlemmer. 

Køb af enkeltbaner
Hvis man allerede er kontraktholder kan man via sit medlemsnummer købe yderligere timer i Tennishallen. 

Medlemmer af Holte, Vedbæk, Trørød, Nærum og Rudersdal Tennisklubber, og som ikke er kontraktholdere, kan ved et indmeldelsesgebyr på 100 kr. ligeledes købe enkeltbaner til 100 kr. Henvendelse til halinspektøren Torben Boye.

Klubtimer
Hvis man er medlem af Holte, Vedbæk, Trørød eller Nærum Tennisklub, kan man, hvis man f.eks. spiller på hold, og hvis den pågældende klubs spilleudvalg beslutter det, spille indetennis i vintersæsonen. Klubtimerne fordeles via en fordelingsnøgle besluttet af bestyrelsen for Tennishallen.

Juniortræning
Alle hverdage mellem 14:00/14:30 og 18:00/18:30 er banerne reserveret til træning af juniorer fra Holte, Vedbæk, Trørød og Nærum Tennisklub.
Banerne fordeles af et udvalg før hver sæson efter antallet af juniorspillere. Er man juniorspiller i en af de fire klubber kan man få indendørs træning i dette tidsrum. Hvis man er interesseret, skal man kontakte sin klubs bestyrelse eller træner. 

Ledige timer
Om der er ledige timer til salg, kan man se på hjemmesiden https://rundforbi.halbooking.dk under banebooking. Det er de hvide timer,der umiddelbart er til salg. Kontakt inspektøren for nærmere information

Rene sko og bolde
I sommeren 2012 blev gulvet totalrenoveret for et større beløb. For at gulvet kan holde i mange år, og det er så optimalt som muligt at spille på, må der kun bruges rene, indendørs sko og rene bolde i hallen. Brud på denne regel kan medføre bortvisning. 

Halinspektør
Halinspektøren, Torben Boye, har ingen fast kontortid, men kan ofte træffes hverdag formiddage i hallen. Hvis man vil i kontakt med inspektøren, kan man maile til hallen post@tennishallen.dk